Actellic 20 FU

Actellic 20 FU

Świeca owadobójcza ACTELLIC 20 FU (pirymifos metylowy 22,5%) to najbardziej popularny środek do zwalczania szkodników magazynowych. Służy do samodzielnego przeprowadzenia dezynsekcji pustego magazynu, spichrza, silosu zbożowego czy paszowego.

Warunkiem skuteczności zabiegu jest przygotowanie pomieszczenia do dezynsekcji:
-wymiecenie/odkurzenie wszystkich resztek zalegających zakamarki
-dokładne uszczelnienie w celu zapobieżenia wydostawaniu się dymu na zewnątrz
oraz podpalenie świecy zgodnie z instrukcją (przed użyciem wstrząsnąć, odbezpieczyć lont/knot, ustawić w bezpiecznym miejscu).

Od lat rolnicy zgłaszają problem pojawiających się jesienią szkodników w zasypanych po żniwach magazynach/silosach. Według prof. Stanisława Ignatowicza (Katedra Entomologii Stosowanej SGGW) główną przyczyną tego zjawiska jest przechowanie się i rozwój szkodników w resztkach pożniwnych pozostawionych w kombajnach, przenośnikach czy środkach transportu, niedokładnie lub w ogóle nie oczyszczonych po zakończonych żniwach. W zakamarkach maszyn, w grubej często warstwie kurzu, ziarna i plew szkodniki spędzają zimę, rozmnażają się, wracając  ze świeżo wymłóconym ziarnem do magazynu/silosu.
Podstawową, chociaż bardzo czasochłonną metodą zapobiegawczą jest bardzo dokładne usunięcie resztek pożniwnych (odkurzenie i umycie maszyn). Można również wykonać zabieg dezynsekcji np. opryskiwaczem spalinowym lub zamgławiaczem.

Nie ma możliwości przeprowadzenia fumigacji zasypanego ziarnem zbiornika i nie wolno tego robić.

Actellic 20FU służy do dezynsekcji wyłącznie pustych magazynów/silosów
i nie może być zastosowany w miejscu  otwartego składowania ziarna czy paszy.

Dezynsekcją zaatakowanego przez szkodniki ziarna powinny zająć się wykwalifikowani fachowcy uprawnieni do stosowania środków trujących (np. Qickphos Pellets 56 GE, Degesh Plates/Strips 56 GE). Zajmują się tym firmy z branży DDD.
 
 
Jedna świeca dymna (90g) przeznaczona jest do dezynsekcji 400-500 m3 pomieszczenia.
Środek produkowany przez Octavius Hunt Ltd., Wielka Brytania. 

 

Świece dymne Actellic 20 FU są dopuszczone do obrotu i stosowania przez MRiRW:
Zezwolenie MRiRW Nr R-43/2005 z dnia 20.10.2005 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-122/2008 z dnia 04.08.2008 r. oraz decyzją MRiRW Nr R-142/2010d z dnia 17.05.2010 r.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Dlaczego warto używać Actellic 20 FU?

 

 

• użycie mniejszej ilości substancji owadobójczej niż przy zabiegu opryskiwania;
• optymalne wykorzystanie małych ilości pestycydu – zminimalizowany wpływ na środowisko;
• prosty i łatwy w użyciu – nie wymaga specjalnego przeszkolenia ani specjalistycznego sprzętu;
• odymianie nie powoduje zwiększenia wilgotności – nie są stwarzane warunki do rozwoju grzybów chorobotwórczych;
• pestycyd zostaje naniesiony na wszystkie pionowe i poziome powierzchnie oraz pod spód – zwiększa to skuteczność zabiegu;
• zwalczane są nie tylko owady pełzające, ale także latające;
• penetracja w miejscach, do których dostęp jest utrudniony – jak np. szczeliny, nierówności.

Zwalczane szkodniki

 

 

• Wołek zbożowy
• Trojszczyk ulec
• Mklik mączny
• Kapturnik zbożowiec
• Pleśniakowiec lśniący
• Rozkruszki

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.