Usługirejestracyjne

Usługi rejestracyjne

Rejestracja prowadzona jest przez nas kompleksowo i obejmuje cały proces wprowadzenia produktu na rynek począwszy od skompletowania dokumentacji, poprzez rejestrowanie w odpowiednich instytucjach, a skończywszy na reprezentowaniu przez nas interesów naszych klientów w kontaktach z instytucjami polskimi.


Naszym celem jest znalezienie optymalnego sposobu wprowadzenia do obrotu nowego produktu oraz maksymalizacja efektów jego sprzedaży. Oferujemy pomoc firmom zainteresowanym wejściem na polski rynek, w zakresie:


•   rejestracji pestycydów, nawozów, środków biobójczych
•   marketingu planowanie i realizacja kampanii
•   dystrybucji preparatów rolniczych i ogrodniczych


W związku z obowiązkiem rejestracji pestycydów, środków biobójczych i określonych  specjalistycznych nawozów, oferujemy firmom zainteresowanym wejściem na polski rynek usługi w tym zakresie. Nasze działania oparte są na:


• gruntownej wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych
• znajomości procedur rejestracyjnych i dobrych kontaktach z instytucjami prowadzącymi rejestrację
• współpracy z autoryzowanymi instytutami w Polsce


Na zlecenie opracowujemy karty charakterystyki preparatu (tzw. MSDS – Material Safety Data Sheet), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami polskimi i europejskimi.