Kalafior

Kalafior

przykładowy program nawożenia

 

 

 

NAWOŻENIE DOLISTNE Kalafior

 

 

Produkt

Termin zabiegu

Dawka

Uwagi

McStart

 

PLANTAFOL

30-10-10

Po wysadzeniu

2,0 L/ha

 

 

1,0 kg/ha

 

 

McSet

 

PLANTAFOL

20-20-20

Wspomaganie wegetatywnego rozwoju

2,0 L/ha

 

2,0kg/ha

 

McCream

Calbit C

PLANTAFOL

10-54-10

W trakcie formowania i wzrostu róży

2,0 L/ha

2,0 L/ha

 

2,0 kg/ha

 

McQuality

PLANTAFOL

5-15-45

20 dni przed zbiorem

2,0 L/ha

 

2,0 kg/ha

 

 

KENDAL

Stymulowanie naturalnej odporności

2,0 L/ha

 

 

 

 

 

Doglebowo:

 

RADIFARM dwa zabiegi przy wysadzaniu (250ml/100L) i po 7 dniach (150 ml/100L)

 

VIVA 15L/ha na początku wegetacji

 

Calbit C 20L/ha 20 dni przed zbiorem